Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist tiinalilleaed.ee veebilehel (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades tiinalilleaed.ee veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

MÕISTED

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte ja edastavad Tiina Lilleaiale omalt poolt infot. Näiteks tellimus kontaktivormi kaudu.

Teenused on kõik veebilehel pakutavad tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Tiina Lilleaed kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:

  • kasutaja nimi ja e-post – kasutaja poolt infopäringu tegemisel kontaktivormi kaudu;

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Tiina Lilleaed kasutab isikuandmeid:

kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, tellimuse vormistamiseks ja arvete saatmiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Tiina Lilleaed ei edasta andmeid kolmandatele isikutele.

Tiina Lilleaed säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Tiina Lilleaed rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile tiina.lilleaed@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Tiina Lilleaed jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil tiina.lilleaed@gmail.com.